História zboru

Zborov bol v 19. storočí sídlom samosprávneho Makovického okresu a z tohto dôvodu aj vytvorená župná hasičská organizácia v r. 1894 nadväzovala na toto usporiadanie.

V Zborove bolo sídlo Makovickej okresnej hasičskej organizácie na čele s hasičským dozorcom Karolom Tostom, miestnym statkárom. Pod okresnú organizáciu patrila XXXIII. Zborovská stotina s veliteľom Dionýzom Barnom. Súčasťou stotiny bola hasičská čata, ktorej velil učiteľ Adolf Fedáš.

Po vzniku Československej republiky mal miestny notár Vojtech Kopčák v r. 1924 snahu založiť hasičský zbor, ale pre nepochopenie občanov k tomu nedošlo. Dobrovoľný hasičský zbor bol založený 30. júla 1929 na valnom zhromaždení z opätovnej iniciatívy Vojtecha Kopčáka, ktorý sa stal aj prvým veliteľom.

Pri založení mal zbor ručnú dvojkolesovú striekačku, 60 m hadíc a 2 plátené vedrá. V r. 1933 obec zakúpila šesťvalcovú motorovú striekačku od firmy Hrček a Neugebauer z Brna za 40 tis. Kč. V tom čase mal už zbor 26 členov a nového veliteľa Vladimíra Kováča. Veľmi nepriaznivo do rozvoja Zborova zasiahlo niekoľko požiarov. Tesne pred 1. svet. vojnou dňa 25. apríla 1914 vypukol rozsiahly požiar, ktorý okrem niekoľkých rodinných domov zničil aj strechu kostola. Pred útokom ruských vojsk. Dňa 25. marca 1915, založili rakúsko-uhorské jednotky požiar, pri ktorom zhorelo 340 domov, takmer celý Zborov, Červený kohút napáchal veľa škôd aj neskôr. Dňa 29. novembra 1935 zhorel celý východný rad domov Medzi Sklepikami. Celková škoda bola 136 tis. Kčs. Po skončení 2. svetovej vojny DHZ naďalej plnil svoje dôležité poslanie a aktívne sa zapájal do spoločenského života v obci. V septembri 1947 boli schválené nové stanovy zboru, ktorý mal vtedy 14 členov. Zboru velil Ján Majcher. V r. 1954 došlo k zmenám vo výbore. Do funkcie predsedu bol zvolený Jozef Kováč, za veliteľa Pavol Velgos. V nasledujúcich 50 rokoch do funkcie predsedu zboru boli zvolení Fabián Rimarčík, Blažej Geffert (viac ako 20 rokov), Ján Gulák, Milan Železný, Dušan Velgos, František Vasiliak, Štefan Fintor, Stanislav Geffert a Lukaš Varešinský. Funkciu veliteľov zboru vykonávali Ladislav Kenderka, Ján Kanský, Juraj Čegiň, Ján Kaňuch, Ferdinad Bašista a Lukáš Varešinský. Veľa poctivej práce na svojom úseku vykonali aj ďalší členovia výboru, napríklad preventivári Michal Korba, Milan Železný, Jozef Žofčin. O zverenú techniku sa starali strojníci Ladislav Skurka, Adolf Rondzík, Ján Zapach a Ján Trojanovič.

v roku 1983 bola začatá výstavba novej požiarnej zbrojnice. Dnes zbor sídli v zrekonštruovanej zbrojnici.

v roku 1988 bola zboru udelená medaila Za príkladnú prácu,

v roku 2002 Za zásluhy, v roku 2009 Za mimoriadne zásluhy

v roku 2014 bola zboru udelená Čestná zástava DPO SR

v roku 2015 (30 augusta) nám bolo odovzdané zrepasované zásahové vozidlo Tatra 815 CAS 32

v roku 2017 bol Jurajovi Čegiňovi udelený titul Zaslúžilý člen DPO SR.

v roku 2018 nám bol odovzdaný protipovodňový vozík

v roku 2021 nám bolo odovzdané nové zásahové vozidlo Iveco Daily CAS 15