Technika

Zbor disponuje dvoma cisternovými automobilovými striekačkami (skr. CAS) , protipovodňovým vozíkom, technikou pre odčerpávanie vody, motorovými pílami, PS-12 (požiarna striekačka o objeme 1500cm3), PS-8 (požiarna striekačka – historická o objeme 800cm3)

Tatra 815 CAS 32 6×6

Veľkoobjemová cisterna

Osádka 1+3 (4)

Objemy nádrží:
Na vodu 8900 L
Na penidlo 400 L

Nádrž paliva: 240 L (nafta)

Technické údaje čerpadla:
3 200 l/min z vlastnej nádrže pri tlaku 0,8 MPa a kgs 1,5m
1920 l/min pri zvýšenom pracovnom tlaku 1,2 MPa
1000 l/min pri max. pracovnom tlaku 1,4 MPa (max.20 minút)
Maximálny tlak čerpadla 1,6MPa
Maximálna sacia výška 7,5 m

Iveco Daily CAS 15 4×2

Osádka: 1+1+4 (6)

Objem nádrží:

objem nádrže na vodu: 750 L
objem penidla: 2 x 25 litrov (PE-bandasky)
objem nádrže na palivo: 70 L

Technické údaje čerpadla:

motorové čerpadlo magirus

Protipovodňový vozík

Vybavenie:  
Elektrocentrála 400V
5x B hadica  (20m)
5x savicová hadica
armatúry (sací kôš, vedrá, čakany, lopaty, metly,  … )

plávajúce čerpadlo
kalové motorové čerpadlo
kalové elektrické čerpadlo 400V
osvetľovacia technika

protipovodňové bariéry

V minulosti (do roku 2014) slúžila v zbore

Škoda 706 RTHP CAS 25 4×4

Aktuálne sa už cisterna nenachádza v zbore. Pre jej zlý technický stav bola vyradená z prevádzky

Osádka 1+7 (8)

Objem nádrží:
Na vodu: 3500 l
Na penidlo: 200 l
Na palivo: 175

Technické údaje čerpadla:
Typ: jednostupňové, odstredivé, pravotočivé
Výkon: 2500 l/min pri tlaku 0,8 MPa