Staň sa členom aj ty

Sme jedná veľká partia, ktorá sa nikdy nenudí! 🙂

Pridaj sa k nám!

Do nášho zboru máme otvorený nábor pre nových členov. U nás si svoje nájde každý.

Deti – hasičský krúžok – hasičský krúžok (hasičské súťaže plameň, športové sútaže, výtvarné súťaže, vzdelávanie v ochrane pred požiarmi )

Dorast 15 – 18 rokov – chlapci, dievčatá

  • hasičský šport – požiarny útok, hasičská stovka, štafetové súťaže, športové súťaže
  • vzdelávanie v ochrane pred požiarmi

Nad 18 rokov – muži, ženy

  • hasičské súťaže – požiarny útok, hasičská stovka, štafetové súťaže, športové súťaže
  • zásahová činnosť (po absolvovaní základných školení) – zásahy pri mimoriadnych udalostiach, ako napr. požiare, živelné pohromy, technické zásahy (spadnuté stromy, nehody v doprave, spolupráca s obcou)
  • prevencia – asistenčné (požiarne) hliadky, vzdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi
  • školenia – rôzneho druhu ku zásahovej činnosti
  • taktické a previerkové cvičenia

a mnoho ďalšieho…

Budeme veľmi radi, ak rozšírite naše rady, tešíme sa na Vás! 🙂


V prípade záujmu o členstvo v DHZ/DHZo Zborov nás prosím kontaktujte prostredníctvom formulára, mailom, telefonicky alebo po dohode osobne. Ozveme sa Vám v čo najkratšom čase.

Výbor DHZ/DHZo si vyhradzuje právo odpovedať len vybraným uchádzačom.


v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany webu DHZ Zborov, ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018.
čítaj viac o spracovaní osobných údajov

Odoslaním kontaktného formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov