Výbor DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor sa skladá z výboru:

Predseda: Štefan Fintor

Podpredseda: Rastislav Varjan

Tajomník: Vladimír Kohút

Pokladník: Dušan Velgos

Preventivár: –

Referent mládeže: Vladimír Kohút

Strojník: 

Členovia výboru: Stanislav Geffert, Martin Host, Martin Kohút, Matej Šarišský