Prevencia: zimné vykurovacie obdobie

Prevencia: zimné vykurovacie obdobie

6. októbra 2022 Off Od Administrátor

Vážení občania!


Blíži sa zimné vykurovacie obdobie, ktoré je často sprevádzané aj s nebezpečenstvom vzniku požiarov jednak od samotných vykurovacích systémov, ako aj od ich nesprávnej obsluhy o čom nás každoročne presvedčuje i štatistika požiarovosti.
Aby sme eliminovali tieto nežiaduce javy, chceme Vás informovať o tom, ako im predchádzať.

Najčastejšie zisťované nedostatky sú zlý technický stav komínov, nesprávna obsluha a inštalácia vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami,, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod. V poslednom čase, žiaľ, sme registrovali i úmyselné podpaľačstvo.

Niekoľko dobre myslených rád:

🚒 neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé látky a neponechávajte ich bez dozoru

🚒 nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh

🚒 inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov od výrobcu

🚒 dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece, boli umiestnené na nehorľavej podložke predpisom určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov

🚒 popol z vykurovacích telies vysýpajte vždy do nehorľavých uzavretých nádob

🚒 v zimnom období, vytvárajú požiarne nebezpečenstvo aj primitívne zhotovené udiarne z dreva, preto venujte údeniu patričnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar

🚒 dbajte na to, aby neboli ponechané bez dozoru v prevádzke také spotrebiče, ktorých technický stav a vyhotovenie si vyžaduje stálu pozornosť, napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie

🚒 dodržujte predpisom stanovené zásady pre skladovanie horľavých kvapalín, plynov v tlakových nádobách, tuhých palív a iných materiálov

Vážení občania!


Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domoch. Zamyslite sa nad nimi. Pripomíname Vám, že dobrovoľní hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Využite túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiaru.

Mgr. Silvester Boškovič
Predseda PVK – UzO DPO SR Piešťany

Zdroj foto: POŽÁRY.cz