Previerky pripravenosti DHZO – Stebník 2024

Previerky pripravenosti DHZO – Stebník 2024

20. mája 2024 Off Od Administrátor

V sobotu 18. mája 2024 sme sa zúčastnili previerok pripravenosti v obci Stebník. Previerky boli zamerané na diaľkovú dopravu vody z vodného zdroja, ktorá bola v ďalších úsekoch doplnená „jazierkovým“ systémom. Cieľom previerok bolo preveriť schopnosti zúčastnených jednotiek, ktoré mali za úlohu dopraviť hasiaciu látku na požiarovisko (simulovaný lesný požiar). Okrem samotných previerok si zúčastnené jednotky preverili aj svoje schopnosti v zdravotnej príprave.

Previerok sa zúčastnili dobrovoľné hasičské zbory obcí makovického okrsku.