Zdokonaľovacia príprava členov DHZO Zborov

Zdokonaľovacia príprava členov DHZO Zborov

8. mája 2023 Off Od Administrátor

8.5.2023 sa noví aj súčasní členovia DHZO Zborov a DHZO Smilno zúčastnili výcviku zameraného na stavbu protipovodňových bariér do pyramídy, prácu s čerpadlami a ďalším náradím z protipovodňového vozíka.

Okrem výstavby protipovodňových bariér sme novým členom jednotky predviedli možnosti hasenia, ako aj stavbu útočného a sacieho vedenia. Taktiež sme im ukázali, ako používať prúdnice a lafetu, správny postoj pri hasení, plnenie zásahových vozidiel z podzemného hydrantu, prácu s genfo vakmi a ako komunikovať pomocou RDST (rádiostaníc) a optických signálov.