Darujte nám vaše 2 % z dane

Darujte nám vaše 2 % z dane

21. januára 2024 Off Od Administrátor

Dobrovoľný hasičský zbor Zborov je v roku 2024 prijímateľom 2 % dane z príjmov.

Finančné prostriedky z 2% daní z príjmov budú pre Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Zborov veľmi prospešné. Pomôžu zabezpečiť doplnenie potrebnej výstroje, vybavenia a školenia pre dobrovoľných hasičov, čím sa zvýšia ich schopnosti účinne zvládať rôzne krízové situácie. Okrem toho budú prostriedky určené aj na podporu a rozvoj hasičského športu, ako aj prácu s mládežou a deťmi.

Sme pripravení vám kedykoľvek pomôcť; teraz máte príležitosť pomôcť aj vy nám. Aj vaše 2% nám pomôžu! ĎAKUJEME

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 001774745309
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Dobrovoľný hasičský zbor Zborov
Sídlo (ulica): Lesná
Číslo: 10
PSČ: 08633
Obec: Zborov

Ako darovať 2% z daní Dobrovoľnému hasičskému zboru Zborov?

Som zamestnanec a zamestnávateľ za mňa robí ročné zúčtovanie:

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať.

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

  • 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
  1. Stiahnite si VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane a POUČENIE na vyplnenie Vyhlásenia

Vo Vyhlásení sú už vyplnené všetky potrebné údaje za Dobrovoľný hasičský zbor Zborov.

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

5. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad alebo na adresu Dobrovoľného hasičského zboru Zborov (informujte nás prosím vopred o doručení tlačív na adresu, kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky – Vladimír Kohút) a my za Vás tlačiva doručíme daňovému úradu. Adresu príslušného daňového úradu nájdete TU.

Ako darovať 2% z daní Dobrovoľnému hasičskému zboru Zborov?

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, ak sa rozhodnete darovať svoje 2% Dobrovoľnému hasičskému zboru Zborov.


Údaje o prijímateľovi:

IČO: 001774745309
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Dobrovoľný hasičský zbor Zborov
Sídlo (ulica): Lesná
Číslo: 10
PSČ: 08633
Obec: Zborov

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Alebo tlačivo doneste na adresu Dobrovoľného hasičského zboru Zborov (informujte nás prosím vopred o doručení tlačiva na adresu, kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky – Vladimír Kohút) a my za Vás tlačivo doručíme daňovému úradu.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Poznámky:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva vpravo.
  • Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z., ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.