Výročná členská schôdza DHZ Zborov

Výročná členská schôdza DHZ Zborov

13. januára 2024 Off Od Administrátor

V piatok 5.1.2024 sa členovia zboru a hostia zišli na výročnej schôdzi s cieľom zhodnotiť činnosť nášho zboru v uplynulom roku 2023. Začiatok schôdze patril srdečnému privítaniu členov a hostí predsedom DHZ Štefanom Fintorom, a následne sme prešli k podrobnému prehľadu o tom, čo sa v minulom roku udialo.

V zásahovej časti sme zaznamenali 11 výjazdov, 2x požiar, 5x povodne, 1x odstránenie bodavého hmyzu, 1x odstránenie spadnutého stromu a 2x iné technické výjazdy.

Z týchto výjazdov boli 3 mimo obce a 8 v katastri obce Zborov.

Okrem spomenutých výjazdov sme aj na žiadosti obce a občanov vykonali rôzne pomocné práce.

V rámci zásahovej časti sme tiež uskutočnili 1x previerkové cvičenie na stavbu protipovodňových zábran, konkrétne na ulici Šarišská dňa 20.5.2023. Ďalej sme zorganizovali odbornú prípravu nových členov, zameranú na stavbu protipovodňových zábran, vrátane praktického zaškolenia v manipulácii s technikou, čerpadlami, elektrocentrálami a podobne.

Okrem výjazdovej činnosti sme zhodnotili aj športovú časť sezóny, v ktorej reprezentovali obec a DHZ Zborov 5 súťažných družstiev – dorastenky, dorastenci, muži, kolektív mladých hasičov dievčatá a kolektív mladých hasičov chlapci v 8 súťažiach.

Medzi ďalšie aktivity zboru patrili v roku 2023:

-Stráž pri Božom hrobe počas veľkonočných sviatkov,

-Oslavy sviatku sv. Floriána, patróna hasičov a záchranárov, v Zborove pri soche sv. Floriána a následne v Bardejove na Radničnom námestí,

-Organizovanie územnej súťaže DHZ a hasičského dorastu v Zborove, z ktorej dorastenky a muži postúpili na krajské kolo do Štrby,

-Organizovanie akcie „Vatra Zborov“.

Dobrovoľný hasičský zbor Zborov bol tiež zaregistrovaný v roku 2023 do zoznamu prijímateľov 2% daní z príjmu. Podrobnosti o tejto možnosti poskytneme čoskoro.

Pre rok 2024 sme si stanovili plán hlavných úloh zboru.

Pokračovali sme v diskusii, kde starosta obce Ján Šurkala ocenil prácu a činnosti DHZ Zborov. Taktiež spolu s predsedom a veliteľom DHZ ocenil zasahujúcich členov, aj tých najmladších, ktorí sa aktívne zapojili do odstraňovania následkov povodní a veternej smršte v obci Zborov, začo im patrí veľká vďaka.

Na záver by sme chceli vyjadriť poďakovanie všetkým našim členom, obci Zborov, ako aj našim sponzorom a partnerom, ktorí nás podporili v našej činnosti. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej, minimálne tak dobre, ako to bolo v uplynulom roku, ale aj v tých predošlých.

Za fotky ďakujeme Valike Bodíkovej.