Prevencia: Vykurovacia sezóna

Prevencia: Vykurovacia sezóna

27. novembra 2023 Off Od Administrátor

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny:

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov alebo bytov.

Prinášame odporúčania Hasičský a záchranný zbor počas vykurovacej sezóny:

🔴 VYKURUJTE SPRÁVNYM PALIVOM
🔹 Do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo.
🔹 Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu ovzdušia.

🔴 PRAVIDELNÉ ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNOV
🔹 Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.
🔹 Zabezpečte odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.

🔴 KONTROLA VYKUROVACÍCH TELIES
🔹 Skontrolujte stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalujte ich podľa návodu výrobcu a dbajte na ich kontrolu počas prevádzky.
🔹 Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné zamerať pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu.
🔹 Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať pozornosť na čistotu komínových prieduchov, zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

🔴 SPRÁVNE USKLADNENIE PALIVA
🔹 V tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.
🔹 Vysypávajte popol do nehorľavých nádob a dodržiavajte predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.

🔴 OPATRNOSŤ
🔹 Buďte opatrní pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.

📊 ŠTATISTIKA
🔹 Za 10 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila až 396 požiarov, ktoré si vyžiadali 5 zranených osôb.
🔹 Celková škoda spôsobená požiarmi sa vyšplhala na viac ako 1 milión eur.
🔹 Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies, ale tiež nedbalosť a neopatrnosť.

Zdroj textu: Facebook Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky