Krajské taktické cvičenie Slovensko-poľský dom Bardejov

Krajské taktické cvičenie Slovensko-poľský dom Bardejov

5. mája 2024 Off Od Administrátor

V piatok 3.5.2024 sa na radničnom námestí v Bardejove konalo krajské taktické cvičenie zložiek integrovaného záchranného systému. Jeho cieľom bolo preverenie súčinnosti a akcieschopnosti zložiek pri požiari historickej budovy, v tomto prípade Slovensko-poľského domu v Bardejove. Jednotka s technikou Tatra 815 CAS 32 v počte 1+3 vykonávala kyvadlovú dopravu. Cvičenia sa zúčastnili jednotky Hasičského a záchranného zboru Prešovského kraja, ZZS Bardejov, Policajný zbor SR, jednotky DHZO Bardejov, Kľušov a Zborov.

Ďakujeme za pozvanie, vďaka ktorému môžeme rozširovať svoje schopnosti a znalosti.