Výjazd 1/2023 Technický výjazd – spadnutý strom

Výjazd 1/2023 Technický výjazd – spadnutý strom

4. februára 2023 Off Od Administrátor

4.2.2023 o 7:17 bol jednotke vyhlásený výjazd k spadnutému stromu na komunikácii 1/77 medzi obcami Dlhá Lúka a Zborov. Po príchode na miesto zásahu bol strom čiastočne odstránený z komunikácie. Jednotka odstránila zvyšné časti stromu a zabezpečila riadenie dopravy.

Návrat na základňu o cca 8:10

Buďte na cestách opatrní.