Výjazd 2/2023 Požiar

Výjazd 2/2023 Požiar

11. februára 2023 Off Od Administrátor

Výjazd 2/2023 požiar jednoduchej stavby

10.2.2023 o 0:35 bol jednotke vyhlásený výjazd k požiaru jednoduchej stavby na ulici Krátky rad, Zborov.
Jednotka s dvoma kusmi techniky (Tatra CAS32, Iveco CAS15) v počte 5 členov asistovala pri hasení a rozoberaní konštrukcie príslušníkom HaZZ a zabezpečovala dodávku vody.
Návrat na základňu o cca 3:10